دوره ها: دپارتمان زبان اسپانیایی

دپارتمان زبان اسپانیایی

 دپارتمان زبان اسپانیایی  در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان فعالیت دارد.

 

 

زبان اسپانیایی (Prisma)

زبان اسپانیایی (Prisma)

متد پریسما، متد تایید شده توسط موسسه سروانتس اسپانیا و پر استفاده ترین متد  تدریس زبان اسپانیایی است که مطابق ...