دوره ها: دپارتمان زبان فرانسه

دپارتمان زبان فرانسه

این دپارتمان در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان پذیرای زبان آموز می باشد.

زبان فرانسه

زبان فرانسه

یكي از معتبرترین و جذاب ترین متد های آموزش زبان فرانسه، Le Nouveau Taxi است كه براي گروه های سني نوجوانان و بز...